Meditation

DSC00834

Meditation är en träning i “mindfulness”, medveten närvaro och har praktiserats av buddhister inom alla skolor i över tusen år. Men medveten närvaro är inte buddistiskt, tillhör inte någon religion eller sätter sig emot någon religions trosföreställningar. Utan det handlar helt enkelt om att få kontakt med sitt eget innersta och leva utifrån sin egen inre visdom. Helt enkelt att träna sig i konsten att leva medvetet. Vi tänker oavbrutet och är för det mesta omedvetna om våra tankar och hur de påverkar oss. Våra handlingar styrs av våra tankar och många gånger handlar vi omedvetet styrda av invanda mönster, påtvingad stress eller utifrån vad vi tror ska hända. Väldigt sällan är vi i ögonblicket Nu.

Stillhetsmeditation är att praktisera medveten närvaro som en praktisk metod i att observera sig själv, utforska sitt sinne och sina handlingar. Det leder till att man blir lugnare, en större vakenhet, får lättare att koncentrera sig och får en större acceptans av verkligheten precis som den är. Att meditera påverkar oss även fysiskt med minskade muskelspänningar, sänkt blodtryck och ökad blodcirkulation. När du mediterar försätter du kroppen i ett tillstånd då det parasympatiska systemet sätter igång, kroppens egen förmåga till återhämtning och läkning.

På en meditationskurs får du vägledning och stöd i att utveckla din förmåga att meditera. Jag följer ett program som är utarbetat av Ngawang Dorje Dondrup. Metoden är utvecklad för att passa oss västerlänningar och är helt avskalad den budhistiska kulturen och filosofin. Jag har studerat till lärare i meditation för Ngawang Dorje Dondrup under 9 år. Att lära sig meditera tar tid och utgår alltid från där du är nu.

 

HÖSTEN 2018

Meditationsretreat på Rörö 5-6 oktober

Läs mer under fliken Retreat.

 

 En kort Introduktion i Meditation  

 Jag inleder med några uppmjukande yogarörelser. Under denna introduktion går jag igenom grunden till meditation. Vi mediterar tillsammans. Det är alltid mer kraftfullt att meditera i grupp. Vid varje tillfälle finns det tid för frågor. Ingen erfarenhet av yoga eller meditation krävs. Stunderna vi mediterar kommer att vara korta och anpassade för nybörjare. Gruppen kommer att vara anpassad till 12 deltagare.

Pris: 

Tid:  Ännu ej planerat

A-salen Axelhuset Axel Dahlströms Torg

Kurs i Meditation 

 

Tid: Nästa kurs är ännu ej planerat

 

Vad är mindfulness och vad är meditation? Hur gör man när man mediterar och varför mediterar man? Vad finns det för olika tekniker? Du får svar på dessa frågor och mycket annat klargörs på en kurs i meditation. Du får prova olika meditationsövningar för att starta din egen meditationsprocess. Vi mediterar tillsammans och använder olika tekniker varje gång. Du får vägledning i grupp av en erfaren och välutbildad lärare i meditation. Gruppen kommer att vara begränsad till 12 deltagare.

Anmälan genom formuläret eller ring 0701 56 02 66 eller skicka ett mail till annette@gryningstimman.se

                                                            

“Vi mediterar inte för att fly från verkligheten, men för att finna den, fri från våra projektioner och inre hinder” av Lopön Lama Ngawang

“För att kunna få verklig kontakt med vårt här och nu, oavsett var vi är, måste vi göra en tillräckligt lång paus i vårt upplevande för att låta nuet sjunka in, en paus som låter oss känna nuet, uppleva det i sin helhet, föra upp det i medvetandet och därigenom lära känna och förstå det bättre. Först då kan vi acceptera sanningen om det här ögonblicket i livet, lära av det och gå vidare.” av Jon Kabat – Zinn