Gryningstimman

Yoga och Meditation Hösten 2018!

 

 Axelhuset i Högsbo Tisdagar kl.17.30 – 19.00

Klubbstugan Hälsö Bollklubb Onsdagar kl.17.30 – 19.00

PRÖVA PÅ YOGA!

AXELHUSET TISDAG 4/9

HÄLSÖ ONSDAG 5/9

DAGS ATT ANMÄLA DIG!

 

Axelhuset Tisdag kl.17.30 start 11 september

Hälsö Onsdag kl.17.30 start 12 september 

Det är viktigt att du anmäler dig, även till Pröva På tillfälle eller om du vill gå en enstaka gång.

 

Program för hösten 2018 finns under fliken Yoga.

 

 

Inneboende i alla människor finns det en självläkande kraft. Kalla den shakti, bodhicitta, den eviga, helige ande, livgivaren. Ordet är ditt. Denna inre kraft är kärlek i ren och sann form. Vad jag vill med Yoga och Meditation är att du ska upptäcka denna inre kraft hos dig själv och utveckla din egen förmåga att ta kontakt med kraften. Jag är övertygad om att alla kan hela sig själva och att ren lycka endast kan uppnås genom att vara ett med vår inre sanna natur.

Idag i västvärlden är yoga något du kan finna på varje träningsinstitut. Många utbildar sig till yogainstruktörer i tron att de måste göra alla kroppsställningar perfekt. Det som verkligen är yoga är att nå fram till upplevelsen att vara ett med den inre sanna kärleken. För att nå dit krävs det träning i medveten närvaro och meditation. Där ligger fokus i den yoga jag undervisar. Detta gör att alla kan ta till sig yoga oavsett om du är erfaren eller nybörjare, mjuk i kroppen eller stel, ung eller senior.

Kurser med tider och priser ser du under respektive flik.

 Välkommen!

 Annette Westberg

“Sinnet kan vandra i tusentals riktningar.

Men på den här vackra vägen, går jag i frid.

Med varje steg, väcks vinden.

Med varje steg, slår en blomma ut i full blom.”

(Stunder i nuet av Thich Nhat Hahn)